Dịch vụ nhóm

Gửi thông số kỹ thuật để nhóm kỹ thuật của chúng tôi kiểm tra
Giao tiếp OEM & ODM
Gửi giải pháp cụ thể cho bạn
Thanh toán
Sản xuất và Giao hàng

chuyên nghiệp

có hiệu quả

thực tế và đổi mới

Lợi thế của chúng tôi

Giải pháp kiểm tra sáng tạo dành cho người trưởng thành & hàng đầu

Giải pháp kiểm tra sáng tạo dành cho người trưởng thành & hàng đầu

ĐọC THêM

Hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện

ĐọC THêM
Hệ thống đảm bảo chất lượng toàn diện
Năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ mạnh mẽ

Năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ mạnh mẽ

ĐọC THêM

CộNG Sự

Sơn đông
Chengdu
Jatpe
Đại học vũ Hán
Đại học Tứ Xuyên
Durex
Tứ Xuyên Mianzhu Hongji Pharmaceutical
huawei

CUNG CấP CHO BạN CáC GIảI PHáP CHUYêN NGHIệP

ĐọC THêM

GửI INQUIRY NOW!

NHậN BáO GIá
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.